Art Helsinki 2010. Finland

Art Helsinki 2010. Finland

Artists on the booth: Alexandr Dashevsky, Natalia Kraevskaya.